Javno naročilo Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču

datum: 22.07.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču.

Javno naročilo Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004633/2020-W01, z dne 22. 7. 2020.

Rok za oddajo ponudbe je do 7. 8. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 3. 8. 2020, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

ESPD