Javne razprave zaključene, dve javni razgrnitvi še v teku

datum: 09.07.2020
kategorija: Novice

Včeraj je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekala še zadnja od treh javnih razprav občinskih podrobnih prostorskih načrtov v zadnjih dveh tednih. Občanke in občani so imeli možnost povedati svoje predloge o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in okoljskem poročilu za gradnjo vrtca na Policah.

Včerajšnja javna razprava po pričakovanjih ni bila tako obiskana, kot prejšnji dve, saj gre za gradnjo na območju, ki ni v bližini poseljenega območja, hkrati pa je vsebina – izgradnja novega vrtca, nadvse potrebna in dobrodošla pridobitev. Javna razgrnitev OPPN-ja za vrtec na Policah še vedno poteka na občinski spletni strani in v avli občinske stavbe, kamor si jo občanke in občani lahko pridejo ogledat v času uradnih ur.

JR OPPN Lipa Prav tako je še vsaj do konca poletja v avli Občine Ajdovščina in na občinski spletni strani razgrnjen občinski podroben prostorski načrt za sosesko Lipa, katerega javna obravnava je potekala 30. junija. Debata je bila konstruktivna, bistvene pripombe so se nanašale na višino načrtovanih objektov ter posledično osončenost obstoječih, problematičen se jim zdi dostop, pa tudi obremenitev širšega prostora v času gradnje.

Javna razgrnitev za sosesko Strane na Planini pa je zaključena. Občani so se dobro odzvali, nabralo se je lepo število pripomb in predlogov. Stališča do vseh podanih mnenj bodo pripravljena do konca poletja, nato pa jih bodo pregledali tudi občinski svetniki. Na tej podlagi bo narejen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta. Nato bo potrebno pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, potem pa bo odlok sprejemal Občinski svet Občine Ajdovščina. Predvidoma bo odlok stopil v veljavo konec leta.