Video srečanje partnerjev projekta Grevislin

datum: 10.07.2020
kategorija: Novice

Ta teden se je v Ajdovščini odvilo četrto srečanje partnerjev projekta Grevislin. Po pozdravnih nagovorih predstavnikov Občine Ajdovščina in vodilnega partnerja projekta RRA Severne Primorske so svoje aktivnosti, prilagojene trenutnim razmeram, predstavili tudi vsi preostali sodelujoči. Srečanja na spletu se je udeležilo 14 partnerjev iz Slovenije in Italije.

partnerjiProjekt GREVISLIN (Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah), v katerem sodeluje tudi Občina Ajdovščina, krepi upravljanje ekosistemov in obnavljanje biotskih raznovrstnosti prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev. Tudi v času koronavirusa sodelujoči v projektu izvajajo aktivnosti, prilagojene trenutnim razmeram – tako se jih večina odvija na spletu. Projekt, ki je vreden slabih tri milijona evrov, bo trajal do leta 2021. Še naprej se bo spremljalo stanje voda in biotske raznovrstnosti habitatov, s poudarkom na območjih povodja Soče in spodnjega dela reke Livenza ter porečja Vipave. S tem se bo krepila ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, varovanimi območji ter gozdnimi in kmetijskimi površinami.

vipV sklopu projekta Grevislin poteka v občini Ajdovščina več aktivnosti, trenutno je v polnem teku urejanje poplavnega območja na območju Potoče – Preserje – Branik. Poleg enega pilotnega projekta, ki je že izveden (sistem za spremljanje populacij škodljivih žuželk), se pripravlja še drugi, ki bo gradbeno usmerjen, in sicer ureditev pešpoti ob Hublju – od Železnega mostu proti izviru v razdalji 200 m. Aktivnost bo izvedena v prihodnjem letu.  

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.