Odločba o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini v k. o. Šturje

datum: 01.06.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o odvzemu javnega dobra na nepremičnine v k. o. Šturje, saj je bil na istem območju zgrajen drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

 Odločba o prenehanju javnega dobra v k. o. Šturje