Aktivni v programu Mladost na burji

datum: 04.05.2020
kategorija: Novice

V letošnjem šolskem letu se je v program Mladost na burji vključilo že preko 1700 otrok in mladih, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali pa se v naši občini šolajo. Naloge in aktivnosti, ki jih udeleženci opravljajo, so zelo raznolike, izvirne in poučne, njihova zahtevnost se s starostjo vključenih stopnjuje.

V program Mladost na burji sta vključena tudi oba tretja letnika gimnazijskega programa Srednje šole Veno Pilon. Predvsem iz uspešnega sodelovanja z Domom starejših občanov Ajdovščina, se je razvilo veliko dejavnosti, na katere so zelo ponosni. Skupaj so nabirali mah za jaslice, postavljali novoletno jelko, igrali tombolo, pekli palačinke, telovadili in peljali starejše z vozički na sprehod.

Melita Lemut Bajec »Razmišljam, če ima vključena generacija mladih že naravno razvit občutek za sočloveka – z upori in negodovanji se razredničarki namreč nisva nikoli srečevali. Še več, vedno so dijaki znali dogodke ovrednotiti, tako s svojega vidika kot z vidika starejših občanov. Začutili so, da so naša življenja prepletena in nas več desetletne razlike ne oddaljujejo, temveč bogatijo in dopolnjujejo,« sodelovanje mladih v programu opiše razredničarka mag. Melita Lemut Bajec. Mladi s pozitivno naravnanostjo in željo po spremembah izkazujejo zavedanje, da v življenju štejejo spretnosti in izkušnje, ki jih pridobivajo na poti odraščanja. »Življenje je širše kot številke, v katere jih sili šolski sistem z maturo kot vrhuncem srednješolskega obdobja. Zato menim, da taki programi pripomorejo k ohranjanju radoživosti, kreativnosti in izvirnosti, ki jih naš šolski sistem mnogokrat duši, pa tudi življenje, naravnano na uspeh in dobiček, tem veščinam ni naklonjeno,« še pove.

Saša, 7. razredNives Žibrik, koordinatorka programa Mladost na burji na OŠ Col: »Občina Ajdovščina je s programom Mladost na burji mladim ponudila možnost za ovrednotenje dela, ki je običajno neopaženo in jih hkrati spodbudila, da razmišljajo o svoji prihodnosti ter se aktivno  udejstvujejo v lokalni skupnosti. Mladi ob tem odkrivajo zdrave oblike uveljavljanja svoje lastne osebnosti, izboljšujejo samopodobo in se psihosocialno razvijajo. Taki mladi so zdravo jedro vsake družbe. Na naši šoli že več let poteka  prostovoljstvo v Nives Žibrikobliki skrbi in pomoči drug drugemu. Vključitev v program je naše delo dodatno osmislilo in nam dalo nove spodbude za aktivno vključitev v šolsko in lokalno življenje. Situacija, v kateri smo se znašli sedaj, je navidezno presekala možnost izvedbe dejavnosti, ki so potrebne za osvojitev značke. Krize pretresajo in ustavljajo življenje, ne pa tudi dobrote človeka in solidarnosti ljudi. Nasprotno take situacije lahko spodbudijo tisto dobro, kar je v nas ljudeh, seveda, če dovolj zgodaj  poskrbimo za to, da vzgajamo odgovorne in empatične državljane

Po prvem, pilotnem letu, izvajanja in glede na aktualne razmere, tudi v programu Mladost na burji načrtujejo nekatere prilagoditve. Vsekakor program v osnovi ostaja enak, saj kot tak neposredno odgovarja potrebam posameznika in družbe ter spodbuja razvoj tistih človeških kvalitet, ki so za življenje v naši skupnosti pomembne.