Zakon o interventnih ukrepih spreminja plačilne roke za proračunske uporabnike

datum: 15.04.2020
kategorija: Koronavirus

Plačilni rok za račune, ki so jih neposredni ali posredni uporabniki proračuna prejeli od 11. aprila naprej, je 8 dni (doslej je veljal plačilni rok 30 dni). V nasprotnem primeru, torej, kadar je upnik javni organ, pa je rok plačila takšnega računa podaljšan na 60 dni.

10. aprila je pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki z namenom omilitve posledic epidemije koronavirusa prinaša vrsto sprememb na različnih področjih. Predvsem gre za začasne spremembe, ki bodo veljale najmanj do 31. maja, če pa dotlej epidemija ni preklicana, še 30 dni dlje.

Med drugim zakon spreminja tudi plačilne roke. V primeru, da je upnik javni organ, je rok plačila za račune, izdane od 11. aprila 2020 dalje do enega leta po koncu razglasitve pandemije 60 dni. V nasprotnem primeru, torej če račun proračunskemu uporabniku izstavi oseba zasebnega prava, pa je rok plačila 8 dni, kar je bistveno krajši rok, kot je veljal pred uvedbo interventnega zakona. Takšna ureditev pa bo veljala do 31. maja, oziroma še 30 dni dlje, če bodo ukrepi za preprečevanje širitve koronavirusa podaljšani. Če torej zasebnik (podjetje, društvo, kmet, s. p. …) občini ali javnemu zavodu ali drugi javni ustanovi izstavi račun, mora biti ta poravnan v 8 dneh. Če pa občina izstavi račun zasebniku, ima ta 60 dni časa za plačilo.

Seznam dejavnosti zasebnih subjektov, za katere velja nova ureditev