Stavba 3 se ruši

datum: 11.03.2020
kategorija: Novice

Obvozna cesta mimo nekdanje stavbe 3 Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina je zaprta. Začelo se je namreč rušenje objekta. Veliko reševalno vajo, ki bi morala na porušenem objektu potekati konec marca, pa je pod vprašaj postavil koronavirus.

Najbolj dotrajana od treh nekdanjih stavb Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina je zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti namenjena rušenju. V času od selitve šolarjev v novozgrajen objekt so tu že potekale vaje različnih reševalnih skupin. Za konec meseca je napovedana tudi velika reševalna vaja Potres Ajdovščina 2020, katere izvedba pa je precej odvisna od aktualne situacije v zvezi s koronavirusom.

V začetku tedna so se začela pripravljalna dela – stavba bo za izvedbo vaje delno porušena. Občina Ajdovščina je pridobila vso potrebno dokumentacijo, rušitvena dela pa opravlja podjetje Stopar PGM d. o. o., ki bo po vaji tudi dokončno porušilo stavbo. Rušenje poteka od vzhoda proti zahodu, do pregiba stavbe na polovici. Z objekta bodo pobrana vsa stekla, les, napeljave, ostala bo tako-rekoč le betonska konstrukcija, ki bo delovišče za reševalsko vajo. Po izvedbi vaje bo stavba dokončno porušena, območje pa pospravljeno. Dotlej bo obvozna cesta mimo stavbe zaprta.

Do konca tega tedna bo znano, ali bo vaja Potres Ajdovščina 2020 izvedena 27. in 28. marca, kot je bilo načrtovano, ali bo prestavljena na drug termin.