Priložnosti v kmetijstvu

datum: 03.03.2020
kategorija: Novice

Konec februarja je v italijanski provinci Potenza potekala mednarodna konferenca agroživilstva, na kateri je s predstavitvijo svojih aktivnosti na področju kmetijstva sodelovala tudi Občina Ajdovščina.

Logo innovvagro.jpgKonferenco sta v okviru projekta Adrion INNOVAGRO organizirali provinca Potenza in Univerza Basilicata, Občino Ajdovščina pa je k sodelovanju povabil E-zavod, slovenski partner v projektu. Predstavila je lokalne predelovalce hrane (Mlinotest, Fructal, Incom, Tosla …), mednarodne projekte (LIVEViVaCCAdapt, Grevislin) in lokalne agroživilske dogodke zgornje Vipavske doline. Udeleženci so bili prijetno presenečeni nad prizadevnostjo Občine Ajdovščina ter številom in kakovostjo raznolikih aktivnosti in ukrepov. Za strokovno javnost je bila zanimiva tudi leta 2018 sprejeta Strategija prilagajanja kmetijstva v občini Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018 – 2021. Ob vsebini je zanimanje pritegnil tudi način identificiranja ključnih deležnikov za posamezen strateški ukrep. Prepoznan je bil trud Občine Ajdovščina pri uporabi sodobnih pristopov so-kreiranja razvojnih politik in ukrepov, ki spodbujajo trajnostno pridelavo kmetijskih pridelkov in hrane, ki je skladna s strategijo 'od njive do krožnika', ter prispeva k ohranjanju okolja.

priložnosti v kmetijstvu, februar 2020Dogodek je bil sicer namenjen predstavitvi politike agroživilstva regije Basilicata, novim trendom na področju agrarnega turizma in inovativnim agroživilskim produktom iz petih držav. Na študijskem obisku so organizatorji želeli pokazati kako je mogoče dvigniti priljubljenost turističnih kapacitet s pomočjo kulturnih prireditev, umetniških poslikav mesta, povezav vinarstva z lokalno šolo za turizem in gostinstvo, nadgradnjo lokalne proizvodnje medu z apiterapevtskim centrom.

Konferenca je bila odlična priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj ter vzpostavitve sodelovanja z mednarodnimi partnerji iz Italije, Grčije, Srbije in Albanije, pa tudi za promocijo občine in pridelovalcev hrane iz njenega območja. Največje priložnosti za sodelovanje so predvsem na področju izmenjave obstoječega znanja in izkušenj pri uvajanju inovativnih tehnik in tehnologij v kmetijstvu. Rezultati takšnega sodelovanja bi lahko bili zmanjšanje stroškov in ostalih virov, potrebnih za razvojne procese, namenjene izboljšanju produktivnosti in konkurenčnosti lokalnih proizvajalcev hrane določene regije. Razvoj gre zlasti v smer ohranjanja ter izboljšanja okolja na račun zniževanja uporabe FFC sredstev. Z namenom spodbujanja trajnostne in ekološke pridelave hrane pa se poskusno uvaja tudi tehnike za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu.  

Nekatere na konferenci sodelujoče institucije se soočajo s podobnimi z izzivi kot občina Ajdovščina, to so območja z relativno majhnimi in razdrobljenimi kmetijami, ki jim pogosto primanjkuje razvojnih sredstev in znanja. Z izmenjavo izkušenj in znanja, s skupnim nastopom na tujih trgih ter z večjo dodano vrednostjo produktov bi tako lahko pomembno izboljšali gospodarsko sliko lokalnih kmetov in agroživilstva v zgornji Vipavski dolini. Interes za sodelovanje je pokazal Srbski inštitut za agroekonomijo, ki trenutno razvija sistem za podporo odločanju pri namakanju, ki bo nadgrajen s sistemom za opazovanje pojavov bolezni pri gojenju posameznih kultur, vključno z nadzorovanjem pojavnosti škodljivih insektov, ter pripravo razvojnih projektov, prijavljenih v okviru naslednje finančne perspektive.