Mestno jedro (vse) bližje končni podobi

datum: 11.02.2020
kategorija: Novice

Projekt ureditve starega mestnega jedra se bliža koncu. Arheološke raziskave so zaključene, pripravljena so tudi poročila o najdiščih. Na trgu potekajo še manjša konservatorska dela na arheoloških ostalinah in polaganje tlakovcev. Mestno središče že kaže končno podobo in temelje za umeščanje urbane opreme.Območje trga bo po končanih delih za motorni promet zaprto – dostop bo mogoč z dovolilnicami.

ostalinePolja arheoloških ostalin bodo pripravljena skladno z arhitekturnimi rešitvami, ki so bile potrjene iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Odprta prezentacija arheoloških izkopanin je predvidena v štirih poljih (pravokotne oblike). Pohodni nivo prezentacijskih polj bo dobrega pol metra nižji od nivoja tlakovanja trga, arheološke ostaline bodo dostopne po stopnicah. Posebno vzdušje bo ustvarila umestitev ''vodnega motiva'' – fontan, za katere se urejajo kamniti bloki. Voda v njih se pretaka, kar bo trgu dalo element zvoka in dinamiko odsevov vodne gladine na okoliške objekte. Trije vodni motivi fontan (slap, vertikalni curki in valovita površina) vzpostavljajo povezavo z raznolikostjo vodnih motivov izvira reke Hubelj. Poleg urbane opreme (pitniki, fontanekamnite klopi, nadstreški) je pomembna tudi ozelenitev, ki na Lavričevem trgu ohranja obstoječa drevesa in jim dodaja nova, pa še tri večje pergole (latnike) s tremi avtohtonimi vinskimi trtami. Vrsta na novo zasajenih dreves (mali jesen) z ohranitvijo obstoječih bo v mestno središče prinesla pridih živosti in zelenih urbanih površin. Na SZ delu trga je predvidena postavitev bronastega reliefa starega mestnega jedra Ajdovščine – Kastre na kamnitem podstavku.

trgObmočje starega mestnega središča bo po končanih delih namenjeno pešcem, parkiranje na Lavričevem trgu ne bo dovoljeno, domačini bodo dobili dovolilnice. Sistem dostopa do mestnega središča bo potekal preko samodejnega prepoznavanja registrskih oznak. Vstop v središče bo tako omogočen tistim upravičencem, ki bodo registrirani v bazi. Nadzorne kamere bodo optično razbrale registrsko tablico vozila in v kolikor je ta vnesena v sitem omogočile spust ''potopnega stebrička'' in s tem nadaljevanje vožnje v zaprto območje. Do mestnega jedra bo mogoče vstopiti na treh vstopnih točkah na Prešernovi ulici (pri pekarni), v križišču Prešernove ulice in Lokarjevega drevoreda ter ob stavbi stare občine (na Gregorčičevi ulici). Poleg stanovalcev bo dostop omogočen tudi intervencijskim vozilom in drugim koristnikom gospodarskih in poslovnih prostorov v mestnem jedru.