Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče

datum: 31.01.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zaiteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče.

Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN000548/2020-W01, z dne 31. 1. 2020.

Rok za oddajo ponudbe je do 13. 2. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko oprtala javnih naročil, do 10. 2. 2020, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

ESPD

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 20. 2. 2020, do 9. ure, kot izhaja iz obvestila o popravku JN000548/2020-K01, z dne 10. 2. 2020.