Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prenovo objekta Nanos v občinsko središče

datum: 14.01.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prenovo objekta Nanos v občinsko središče

logo ELENA

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prenovo objekta Nanos v občinsko središče je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN00156/2020-W01, z dne 14. 1. 2020.

Javno naročilo se izvaja v okviru tehnične pomoči ELENA po pogodbi ELENA-2014-2060, sklenjene med GOLEA in Evropsko investicijsko banko za sodelujočo občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Projekt se sofinancira iz programa Obzorje 2020.

Rok za oddajo ponudbe je do 27. 1. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 23. 1. 2020, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Priloga 1 - predlog ureditve

Priloga 2 - etažni elaborat 

ESPD