Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu

datum: 26.11.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji javnega naročila za dobavo in montažo nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu.

Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN008253/2019-W01, z dne 26. 11. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 16. 12. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 10. 12. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi in načrti za sklop 1

Popisi in načrti za sklop 2

ESPD

Obrazci Word