Delavnica o pametnem kmetijstvu

datum: 08.10.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina sodeluje v projektu Grevislin, ki krepi ozaveščenost na področju upravljanja zelene infrastrukture in izvaja ukrepe za trajnostni razvoj. Eden izmed ciljev projekta je tudi spodbujanje trajnostnega kmetijstva. Na to temo bo v ponedeljek, 14. oktobra, potekala brezplačna delavnica o osnovah integriranega varstva rastlin s predstavitvijo posebnih orodij za agrotehnično upravljanje.

Na delavnici, ki jo prireja Občina Ajdovščina v okviru projekta Grevislin, bodo sodelovali strokovnjaki iz podjetja Efos, ki bodo predstavili orodja za agrotehnično upravljanje, s katerimi se prepozna pojavnosti bolezni in škodljivih organizmov. Podjetje Efos nudi kmetovalcem tudi podporo pri optimizaciji uporabe fitofarmacevtskih sredstev za zmanjšanje vpliva na biotsko raznovrstnost ter izboljšanje stanja habitatov. Poleg predstavitve orodij za upravljanje bo svetovalec iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica predaval o osnovah integriranega varstva rastlin.  

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 14. oktobra 2019, med 9. in 13. uro, v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina. Na delavnico se lahko prijavite pri Polonci Vodopivec po e-pošti: polonca.vodopivec@ajdovscina.si, ali po telefonu: 05 3659144, ali osebno na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve na Cesti 5.maja 6a. Izpolnjen vpisni list prinesite s seboj na delavnico. 

Vabljeni kmetovalci iz Vipavske doline in vsi, ki vas tematika trajnostnega kmetijstva zanima. 

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.