Ureditev zasajenega protivetrnega pasu

datum: 16.07.2019
kategorija: Novice

V sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070) je Občina Ajdovščina na Ajdovskem polju zasadila vzorčen protivetrni pas. Ukrep je namenjen lokalnemu kmetijstvu – kot možen način prilagoditve kmetovanja na vse bolj pereče negativne posledice podnebnih sprememb. Protivetrni pasovi med drugim varujejo rodovitno prst pred burjo in preprečujejo prekomerno izhlapevanje vode iz odprtih kmetijskih površin.

lifelogoZeleni protivetrni pas, ki je bil zasajen z namenom zmanjševanja problemov vetrne erozije zaradi klimatskih sprememb, je v mesecu maju 2019 občutil močno in sunkovito delovanje vipavske burje. Neugodne vremenske razmere so na nasadu povzročile poškodbe in pustile posledice, ki jih je bilo potrebno sanirati. Veliko sadik je bilo nagnjenih in načetih, poškodovano je bilo tudi lubje na steblih. Zlasti so bile prizadete največje sadike, predvsem visoki ostrolistni javor ter močno razrasle in košate jelše.

liveStanje v nasadu smo najprej pregledali in natančno popisali. Na podlagi ugotovitev in v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije je v mesecu juniju 2019 podjetje SGG Tolmin d. o. o. izvedlo ureditev zaščitnega protivetrnega pasu. Odstranjene so bile odmrle veje in drevje ter očiščen plevel.  Sadike, nižje od 1 metra, so bile obžete. Zaščitni koli pri sadikah so bili utrjeni in izravnani ter po potrebi zamenjani. Poleg tega so sadike tudi dodatno privezali, utrdili in pričvrstili k zaščitnim kolom. 

life class

»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.