7. redna seja Občinskega sveta

datum: 27.06.2019
kategorija: Novice

Popoldne se bo na zadnji seji pred dopusti sešel Občinski svet Občine Ajdovščina. Na dnevnem redu bo imel deset točk. Naslednja redna seja bo 26. septembra.

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 6. redne seje;

2.Informacije in pobude;

3.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 2. obravnava;

4.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina - 1. obravnava;

5.Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov - 1. obravnava;

6.Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017 do 2023 – novelacija in sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

7.Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

8.Sklep o soglasju k  osnutku pravnega posla za prodajo nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB II;

9.Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

10.Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-       Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina;

-       Odstop člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in imenovanje novega člana.