Krožišče pri letališču v zaključni fazi

datum: 05.06.2019
kategorija: Novice

Novo krožišče pri letališču že služi svojemu namenu. Na zadovoljstvo voznikov je promet na tem odseku bistveno bolj pretočen, predvsem pa varnejši. Gradnja je potekala brez večjih zapletov, tako bodo s še zadnjimi zaključnimi deli končali v kratkem.

Investicijo krožišča pri letališču skupaj vodita Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Ajdovščina, ki je financirala pločnike, kolesarske steze in javno razsvetljavo. Dela so zahtevala namestitev celotne podzemne infrastrukture, javne razsvetljave, urejanje odvodnjavanja, polaganje cestnih robnikov in granitnih kock v pasu, ki ločuje cestno površino od površine za pešce in kolesarje. Nekaj težav sicer nastaja zaradi zastajanja vode, ki ob povečanih padavinah priteka z letališča, na kar so z vprašanji in pobudami opozorili tudi svetniki na zadnji občinski seji. Problem je širše narave, rešitve pa so že v teku. 

Krožišče bo v kratkem pridobilo končno podobo z ureditvijo osrednjega otoka. Glavni element je vremensko odporna pločevina korten, ki je na krožišču že postavljena. Predvidena je še zasaditev s trajnicami – okrasnimi travami ter nanos zemlje in vulkanskega kamenja. Manjka tudi še postavitev namakalnega sistema. Urejeno krožišče bo tako prispevalo k izboljšanju prometne varnosti, promet skozenj pa bo potekal hitreje in bolj pretočno.