Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2019

datum: 22.03.2019
kategorija: Javni razpisi

Zaradi tehničnih težav pri delovanju elektronske aplikacije za oblikovanje prijavnih obrazcev se rok za prijavo na razpis in rok za predložitev vlog podaljša in sicer do najkasneje do ponedeljka, 25. marca 2019 do 24.00 ure.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015) in Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) objavlja

Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2019. 

Občina Ajdovščina je na svoji spletni strani dne 22. 2. 2019 objavila »Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2019«.

Prijavitelj mora vlogo za vsako prireditev posebej (če prijavlja več prireditev) vnesti v spletno aplikacijo do izteka roka za prijavo, objavljeno na naslovu https://ajdovscina.e-razpisi.si. Povezava do spletne aplikacije je dostopna tudi na spletni strani Občine Ajdovščina, v objavi Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v v občini Ajdovščina.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora vlagatelj oddati osebno v glavni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Zaradi tehničnih težav pri delovanju elektronske aplikacije za oblikovanje prijavnih obrazcev se rok za prijavo na razpis in rok za predložitev vlog podaljša in sicer do najkasneje do ponedeljka, 25. marca 2019 do 24.00 ure.

 

Številka: 41031-0010/2019

Datum: 22. 3. 2019     

Občina Ajdovščina 

Župan Tadej Beočanin         

Dopolnitev JR - prireditve