Letni program izobraževanja odraslih sprejet

datum: 05.02.2019
kategorija: Novice

Občinski svet je na zadnji seji med drugim potrdil letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2019 in v proračunu zagotovil 35 tisoč evrov za njegovo uresničitev.

Za izobraževanje odraslih v ajdovski občini skrbi Ljudska univerza Ajdovščina, občina pa kot ustanoviteljica zagotavlja denar za programe, ki so v javnem interesu. Ljudska univerza Ajdovščina sicer večino prihodkov ustvari na prostem trgu. Letos so v letni program, ki ga financira občina, umeščeni naslednji programi: Center medgeneracijskega učenja, Širimo znanje, krepimo učečo se skupnost, program izobraževanj v Učnem centru na Brjah, program za mlade in programi za dvig temeljnih kompetenc. Nekateri se nanašajo na mlade, drugi so zasnovani za starejše, tretji prednost dajejo medgeneracijskemu povezovanju in prenosu znanja ali pridobivanju specifičnih znanj.

Delovanje Ljudske univerze Ajdovščina pa bo letos še toliko bolj bogato in pestro, saj ustanova obeležuje 60-letnico ustanovitve. Obletnica je priložnost, da se s svojo dejavnostjo predstavi širši javnosti in opomni na aktivno vlogo, ki jo ustanova igra v življenju zgornje Vipavske doline. Sočasno bodo skozi raznolikost dogajanja opozarjali na pomen vseživljenjskega učenja za razvoj posameznika v skupnosti.

Osrednji dogodek ob jubileju bo sicer oktobra, maja bodo organizirali Parado učenja, vmes pa še razne razstave in druge dogodke, denimo tudi po krajevnih skupnostih, kjer bodo bo krajših izobraževalnih tečajih posadili spominska drevesa …