Namera za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. Gojače

datum: 22.01.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. Gojače.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v zakup zainteresiranemu zakupniku del nepremičnine parc. št. 1479/1 k.o. Gojače.

Pogodbeno razmerje za zakup zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za deset let. Odpovedni rok je 6 mesecev.

Letna zakupnina se določi v skladu s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v zakup (Uradni list RS št. 31/08). 

Rok za priglasitev interesentov za uporabo je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V zakupno pogodbo se vključi določilo, da zakupnik ne sme ograditi dela parcele na katerem se nahaja požarna poseka.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-45/2018

               478-162/207

 

Datum:   22. 1. 2019   

Namera