Prenova pokopališča v Gaberjah

datum: 19.01.2019
kategorija: Novice

Do konca januarja bodo zaključena še zadnja dela pri več let trajajočem urejanju pokopališča (in okolice) v Gaberjah.

Ob obstoječem pokopališču so dodali novo pokopno polje, ga obzidali, na vhodu pa je zrasla velika in sodobna mrliška vežica. Priključiti jo je bilo potrebno na komunalno infrastrukturo, torej pripeljati elektriko in vodo, urediti odvodnjavanje in meteorno vodo speljati v bližnji potok, fekalije pa v greznico stran od objekta. Zunanja ureditev je obsegala še izkope oziroma izravnavo terena za parkirišče, ki čaka še na asfaltno prevleko, prav tako bo asfaltiranih približno 170 metrov dostopne poti od ceste skozi vas (pri mostu).

Zadnji sklop del izvaja podjetje Asfalti plus iz Postojne. Vrednost pogodbenih del je 35.000 evrov, naročnik in plačnik je Občina Ajdovščina.