Županovo voščilo (in zahvala)

datum: 23.12.2018
kategorija: Novice

Drage občanke in občani, pred nami je praznični paket z božičem, dnevom samostojnosti in enotnosti ter novim letom. Prazniki so priložnost, da za kratek čas pozabimo na vsakdanje skrbi in težave, trenutke sproščenosti in veselja pa je lepo deliti z drugimi - naj bo praznično razpoloženje vsepovsod okoli nas. Še posebno pozornost namenimo tistim, ki jih imamo najraje. Z vabilom na katerega od prazničnih dogodkov v naši občini vam želim sreče, zdravja in uspehov, ki si jih želite.

 

Je pa prednovoletni čas običajno tudi čas za oceno in presojo vsega doseženega in za nove načrte. To velja za naše zasebno življenje kot tudi za delo, ki ga opravljamo. Spoštovane občanke in občani, za našo občino lahko trdim, da je naša smer razvoja premišljeno zastavljena in da je vredno na njej vztrajati in nadaljevati dosedanje delo. To navsezadnje izhaja iz jasne zaveze, ki ste mi jo podelili na volilno nedeljo. Za zaupanje se vam iskreno zahvaljujem in vam hkrati obljubljam, da bom tudi v bodoče deloval s srcem in razumom - v dobro vseh nas.

Prav tako mi dosežen rezultat na volitvah vliva dodatno energijo in motivacijo za uresničitev programa, ki sem ga predstavil v kampanji in bo osnovno vodilo mojega delovanja v prihodnjih štirih letih. Delo bom usmeril v nova stanovanja, pametno občino, dodaten razvoj gospodarstva s posebnim poudarkom na turizmu in kmetijstvu, urbanizacijo mesta, razvoj podeželja, kulturo, šport, društveno dejavnost ter vzgojo in izobraževanje, pri čemer bom posebno skrb namenil mladim in starejšim. Imam pa še mnogo drugih idej in načrtov, kako občino narediti občanom še bolj prijazno.

Program bom uresničeval z izvoljenimi občinskimi svetnicami in svetniki, ki jim še enkrat čestitam in želim uspešen mandat. Prav tako čestitam vsem izvoljenim članom krajevnih skupnosti in njihovim predsednikom. Kot doslej bodo imeli sveti krajevnih skupnosti ključno besedo pri izboru naložb po vaseh, da bodo le-te čim bolj pisane na kožo prebivalk in prebivalcev.

Še enkrat hvala za vašo podporo in srečno 2019.

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina