Ustanovna seja Občinskega sveta in zaprisega župana

datum: 06.12.2018
kategorija: Novice

Popoldne je bila prva oziroma ustanovna seja novoizvoljenega občinskega sveta. Sejo je do slovesne izjave župana vodil najstarejši svetnik Zvonko Vidmar.

Predsednica Občinske volilne komisije Lea Chiabai je podala poročilo o rezultatih volitev in dodala, da so potekale brez vsakršnih zapletov in ob dobri volilni udeležbi. Po potrditvi mandatov za svet in župana je Tadej Beočanin podal slovesno izjavo, da bo funkcijo župana opravljal po ustavi in zakonih, vestno in odgovorno ter v dobrobit vseh občank in občanov. Župan je nato imenoval dva podžupana - Mitjo Tripkovića za družbene dejavnosti in Ivana Krašno za gospodarstvo.

svetObčinski svet je nato imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – predsednik je Matjaž Bajec, člani pa Ljubomir Vidrih, Uroš Štor, Jurko Pergar In Janez Tratnik. Komisija bo do naslednje seje pripravila predlog sestavov vseh delovnih teles.

Naslednja, delovna seja Občinskega sveta, bo 20. decembra.