Urejanje poslovnih in obrtnih con

datum: 07.09.2018
kategorija: Novice

Po zaključku izgradnje novega krožišča pri cestni bazi na koncu mesta je finalno asfaltno prevleko dobila dovozna cesta v servisni coni. Zaključen pa je tudi drugi del naložbe v komunalno opremljanje Poslovne cone Tale.

 Grob asfalt z dvignjenimi pokrovi kanalizacijskih jaškov po servisni coni je smiselno čakal na dokončanje krožišča pri cestni bazi. Zdaj pa je že položena finalna plast asfalta po celotni ulici – od izhoda iz krožišča, mimo avto-servisa, do konca ulice. V tem sklopu je bila finalna gladka asfaltna prevleka urejena tudi na delu ulice skozi Obrtno cono Na Gmajni, kjer se je delno urejalo tudi odvodnjavanje. Vsega skupaj je urejenih za okoli 1000 kvadratnih metrov površine, oziroma 170 tekočih metrov ceste v servisni coni in 52 metrov v OC Na Gmajni. Skupna vrednost del, ki jih je opravilo podjetje Kolektor CPG, je znašala okoli 40.000 evrov, s tem je Občina Ajdovščina zaključila komunalno urejanje v tem območju.

V Talih Zaključena pa je tudi druga faza komunalnega opremljanja Poslovne cone V Talih. Najpomembnejša pridobitev je velik meteorni odvodnik pod hitro cesto, ki rešuje odvodnjavanje celotne poslovne cone. V sklopu tega dela investicije so urejeni vodovodno omrežje, ločen sistem kanalizacijskih vodov (za meteorne in odpadne vode), javna razsvetljava in asfaltirana dvosmerna cesta s pločnikom. Gradilo je podjetje Grapri, pogodbena vrednost del je bila 180.000 evrov (brez ddv). Podjetje Adriaplin bo po območju napeljalo plinsko omrežje, podjetje Elektro Primorska pa bo gradilo novo transformatorsko postajo. Za prvi del naložbe je precejšen del potrebnih sredstev primaknila Evropa, medtem ko je zaključno fazo v celoti financirala Občina Ajdovščina.

Kmalu bo končano tudi komunalno opremljanje Obrtne cone Pod železnico.  Občina Ajdovščina tako uspešno sledi svojemu cilju do celovito opremljenih poslovnih con, ki so vabljive za investitorje. Parcele gredo dobro v prodajo, objekti rastejo. Novih finančnih spodbud za krepitev obrti in podjetništva si Občina Ajdovščina obeta tudi od Dogovora za razvoj regij, sklenjenega med Vlado RS in Razvojnim svetom Goriške razvojne regije, v katerega so vključene Poslovne cone Ajdovščina.