Sklep o odpravi pomote v Odločbi št. 478-184/2016-6 z dne 15. 12. 2017

datum: 05.01.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja Sklep o odpravi pomote v Odločbi št. 478-184/2016-6, z dne 15. 12. 2017 (o ukinitvi javnega dobra v k.o. 2392 Ajdovščina), ki je bila na občinski spletni strani objavljena dne 18. 12. 2018.

 Sklep o odpravi pomote v Odločbi šte. 478-184/2016-6