Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino v k. o. Ajdovščina

datum: 12.12.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava interesentu prodati nepremičnino parcelo parc. št. 1190 k.o. 2392 Ajdovščina z drvarnico, 21m2,   z metodo neposredne sklenitve prodajne pogodbe.

Ocenjena vrednost je 2.770,00 €, kupec nosi tudi vse davke in notarske stroške.

Morebitni drugi interesenti lahko podajo izjavo o interesu za nakup v roku 15 dni.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15. dni od objave te namere. 

 

Župan 

Tadej Beočanin 

 

Številka: 478-130/2015

Datum:   12. 12. 2017

Namera