Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Črniče

datum: 04.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Črniče.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 515 k.o. 2384 Črniče,  51 m2. Ocenjena vrednost nepremičnine je 30 €/m2 neto. Kupec je dolžan nositi tudi davek.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim kupcem, ki kupuje parcelo za namene sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-17/2017

Datum:   4. 9. 2017

Namera z grafično prilogo