Dividende delničarjem Mlinotesta

datum: 03.07.2017
kategorija: Novice

Delničarji ajdovske družbe Mlinotest so na petkovi skupščini, na kateri je bilo zastopanega 78,70 odstotka kapitala, obravnavali dosežene rezultate v poslovnem letu 2016 in ob tem podprli predlog, da se za dividende nameni slab milijon evrov bilančnega dobička, kar znaša 0,28 evra na delnico.

 

Skupina Mlinotest je sicer v letu 2016 ustvarila dobrih 57,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je nekoliko boljše kot leta 2015. Čisti dobiček je dosegel 1,15 milijona evrov, bilančni dobiček pa 3,8 milijona evrov. Slab milijon dobička si bodo delničarji razdelili, skoraj 2,9 milijona evrov pa bo ostalo nerazporejenega. Občina Ajdovščina je lastnik 6,2 % delnic Mlinotesta in bo tako prejela 60 tisoč evrov dividend.

Poslovanje v letu 2016 je bilo zaznamovano z negativnimi vplivi, ki ga je imelo dogajanje okoli Agrokorja, hkrati pa je na splošno slabša tudi prodaja končnih izdelkov, saj se vse bolj krepijo trendi prodaje polizdelkov za dopeko. Lani je družba veliko vlagala, za 4,3 milijona evrov, leto pred tem pa 1,2 milijona evrov. Za revizorja poslovanja je bila izbrana družba Deloitte revizija.

Vir STA