Prodaja računalnikov - namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 31.05.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo več kosov rabljenih računalnikov.

 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo več kosov rabljenih računalnikov, ki so navedeni v nadaljevanju. Ta namera bo objavljena na uradni spletni strani Občine Ajdovščina 16 dni, in sicer od 31. 5. 2017 do vključno 15. 6. 2017.

SKLOP I

1. PETNAJST KOSOV PRENOSNIH RAČUNALNIKOV (OD RAČUNALNIKA OZNAČENEGA S ŠTEVILKO 1 DO RAČUNALNIKA OZNAČENEGA S ŠTEVILKO 15)

ZNAMKA: Acer TM 5320-202G32M

LETO IZDELAVE: 2008

PROCESOR: Intel Celeron M 550 2.00GHz

ZASLON: 15.4¨ WXGA (1280X800) 220-nits

MODEL GRAFIČNE KARTICE: Intel GMAx3100

POMNILNIK: 2GB DDR2 RAM (2x1024 MB)

TRDI DISK: 320GB SATA 5400rpm

OPERACIJSKI SISTEM: Windows XP Home SLO

IZKLICNA CENA: 30 EUR

 

SKLOP II

1. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2010

PROCESOR: INTEL CORE2DUO

POMNILNIK: 3G RAMA

TRDI DISK: 160GB HDD

IZKLICNA CENA: 50 EUR

 

2. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2010

PROCESOR: INTEL CORE2DUO

POMNILNIK: 1G RAMA

TRDI DISK: 500 GB

IZKLICNA CENA: 50 EUR

 

3. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2010

PROCESOR: INTEL CORE2DUO

POMNILNIK: 2G RAMA

TRDI DISK: 500 HDD

IZKLICNA CENA: 60 EUR

 

4. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2010

PROCESOR: INTEL CORE2DUO

POMNILNIK: 2G RAMA

TRDI DISK: 150 HDD

IZKLICNA CENA: 50 EUR

 

5. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2008

PROCESOR: INTEL CORE2DUO

POMNILNIK: 1G RAMA

TRDI DISK: BREZ

IZKLICNA CENA: 30 EUR

 

6. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2009

PROCESOR: INTEL CORE2DUO

POMNILNIK: 3G RAMA

TRDI DISK: 160 HDD

IZKLICNA CENA: 50 EUR

 

7. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2008

PROCESOR: CELERON

POMNILNIK: 2G RAMA

TRDI DISK: 80GB HDD

IZKLICNA CENA: 30 EUR

 

8. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2010

PROCESOR: INTEL CORE2DUO

POMNILNIK: 2GB RAMA

TRDI DISK: 640 HDD

IZKLICNA CENA: 60 EUR

 

9. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2013

PROCESOR:INTEL CORE I5

POMNILNIK: 4GB RAMA

TRDI DISK: 500GB HDD

IZKLICNA CENA: 170 EUR

 

10. NAMIZNI RAČUNALNIK

ZNAMKA: PCX

LETO IZDELAVE: 2012

PROCESOR: INTEL CORE I5

POMNILNIK: 4GB RAMA

TRDI DISK: BREZ

IZKLICNA CENA: 120 EUR

 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake računalnikov.

Vse stroške v zvezi z računalniki, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

MOŽNOST OGLEDA:

Računalnike si je mogoče ogledati dne 7. 6. 2017 od 15. do 17. ure, po predhodni prijavi pri Martini Ferjančič na tel. št. 05 36 59 134.

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP RAČUNALNIKOV:

Računalniki se bodo prodali najugodnejšemu ponudniku. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.

NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Za vsak posamezen računalnik  oddate ponudbo na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP RAČUNALNIKA, ki je priložen v priponki. Ponudbo oddate v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP RAČUNALNIKA«

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 15. 6. 2017 do 12. ure.

Če bi radi oddali ponudbe za več računalnikov, morajo biti v ločenih kuvertah na način, kot je navedeno zgoraj.

Odpiranje ponudb bo dne 16. 6. 2017 ob 9. uri, ki bo javno, in se bo izvedlo v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za isti računalnik, bodo v primeru, da so vsi izmed njih udeleženi na odpiranju ponudb, pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno. V kolikor kateri izmed najugodnejših ponudnikov na javnem odpiranju ne bo prisoten, bodo vsi najugodnejši ponudniki obveščeni, do kdaj naj podajo novo ponudbo.  

Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj.

Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer bo občina k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun. Kupec mora prevzeti računalnik v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Priloga:

-          obrazec ponudba za odkup prenosnega računalnika

-          obrazci ponudba za odkup namiznega računalnika

 

Objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si., dne 31. 5. 2017, v rubriki Javna naročila, objave, razpisi / Druge javne objave.

 

Direktorica

Mojca Remškar Planinc, l. r.

 

Razpisna dokumentacija 

Ponudba za odkup prenosnega računalnika  

Ponudba za odkup računalnika št. 1 

Ponudba za odkup računalnika št. 2 

Ponudba za odkup računalnika št. 3

Ponudba za odkup računalnika št. 4 

Ponudba za odkup računalnika št. 5 

Ponudba za odkup računalnika št. 6 

Ponudba za odkup računalnika št. 7 

Ponudba za odkup računalnika št. 8 

Ponudba za odkup računalnika št. 9 

Ponudba za odkup računalnika št. 10