Svetniki predvsem o komunalnih zadevah

datum: 26.05.2017
kategorija: Novice

Včerajšnja seja občinskega sveta je bila predvsem komunalno obarvana. Na dnevnem redu je bilo tudi poročilo o poslovanju Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina (KSD).

KSD je lani uspešno poslovala in je ustvarila blizu 8 milijonov prihodkov. Ostalo je celo 145 tisoč evrov dobička, kar pa je zmotilo nekatere svetnike. Javnemu podjetju namreč ne sme biti prvenstven cilj ustvarjanje dobička, pač pa ponuditi občanom čim boljše storitve za čim nižjo ceno. KSD je tudi dejansko pripravila predlog novih cen komunalnih storitev in to za spoznanje nižjih. Cene stopijo v veljavo 1. junija, tako da bodo položnice julija nekoliko nižje.

Svetniki so potrdili tudi investicijske projekte za gradnjo kanalizacije in vodovoda v Dobravljah in Malih Žabljah ter kanalizacije v delu Lokavca (Čohi, Brod, Slokarji).

Svet je opravil še vse potrebne formalnosti, da se bo ostanek odpadkov odvažalo v ljubljanski center za ravnanje z odpadki, ki je ponudil najboljše pogoje. Z ločevanjem odpadkov so bili svetniki zadovoljni, saj občani ločujemo že več kot 60 % odpadkov, seveda pa je povsod še veliko rezerv in je treba delovati v smeri, da bi v prestolnico vozili iz leta v leto manj mešanih odpadkov.

Svetniki so spremenili dispozicijo pozidave bodoče soseske Na jasi v Grivčah, ki je bila sprejeta pred več kot desetimi leti, ko so podjetniki z megalomanskimi načrti na sorazmerno omejenem zemljišču nameravali zgraditi 136 stanovanj v več stanovanjskih stavbah (vila blokih). Ko se je nepremičninski balon razpočil, je odpihnil tudi velike ambicije. Novi lastniki za zdaj načrtujejo 19 eno ali dvostanovanjskih hiš.

Svet je podal še pozitivno mnenje k imenovanju Bernarde Paškvan za ravnateljico Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina in soglasje k imenovanju Mihe Ergaverja za direktorja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina.