Sprememba javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina za leto 2017

datum: 15.05.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja spremembo javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina za leto 2017.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 22/17 – v nadaljevanju pravilnik) in Spremembe sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije št. 3527-1/2017-1 z dne 15. 5. 2017, objavlja

SPREMEMBO JAVNEGA RAZPISA ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IN STROŠKOV NAJETIH STANOVANJSKIH KREDITOV OBČANOV OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017

V javnem razpisu za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2017 se pri točki »3. RAZPISNI POGOJI« tabela v tretji alineji »Posebnih pogojev« spremeni, tako da se pravilno glasi:

 

Velikost gospodinjstva

Dohodek ne presega naslednjih % od povprečne bruto plače

1-člansko

100%

2-člansko

200%

3-člansko

225%

4-člansko

250%

5-člansko

275%

6- člansko in več

300%

 

Ostale določbe navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjene in v veljavi.

 

Številka: 3527-1/2017-2

Datum: 15. 5. 2017

                                                                                                 Občina Ajdovščina