Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

datum: 10.05.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja in Okoljskega poročila za OPPN za sanacijo te ceste na območju plazu Stogovce.

 Gradivo bo od 15. maja do vključno 15. junija 2017 javno razgrnjeno v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ogledati si ga bo mogoče v poslovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ajdovščina. 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila