Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 13.04.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem oz. brezplačno uporabo prostor bivše gospodinjske učilnice, v stavbi 3 OŠ Danila Lokarja, zainteresiranemu društvu, za namene izvajanja modelarskega krožka.

Mesečna najemnina za prostor  bo določena skladno cenitvijo, v primeru, da društvo ima ali tekom razmerja pridobi status društva v javnem interesu, pa se z ustreznimi akti opredeli, da gre za razmerje neodplačne uporabe. Najemnik/uporabnik je dolžan poravnati tudi druge stroške, ki bodo podrobneje opredeljeni z najemno pogodbo.

Najemno razmerje se bo sklenilo za čas do rušitve objekta in z odpovednim rokom 1 mesec.

Najemno razmerje se bo sklenilo z interesentom v 15 dneh od objave te namere.

 

Župan Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-20/2016-4

Datum:    13. 4. 2017           

Namera