Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

datum: 26.01.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II - OPPN Ribnik SB II.

Javno naznanilo  o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II