Prikazovalniki znižujejo hitrosti

datum: 29.01.2017
kategorija: Novice

V občinah Ajdovščina, Velenje, Zagorje ob Savi in Novo mesto so v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov, med katerimi so najbolj ranljivi prav otroci, na kritičnih prometnih lokacijah postavili prikazovalnike hitrosti 'Vi vozite' MHP50. Najbolj so se hitrosti znižale v Ajdovščini.

Prikazovalniki so del vseslovenskega projekta 'Skupaj umirjamo promet', ki je nastal na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in nekaterih občin. Glavni cilj je počasnejša vožnja v okolici šol in vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci.

Hitrosti prometa so merili tako pri prižganih kot tudi ugasnjenih prikazovalnikih 'Vi vozite'. Rezultati so pokazali, da se je hitrost voznikov v sedem dnevnem obdobju v septembru 2016 (ko prikazovalniki hitrosti voznikom niso kazali njihove hitrosti) in v decembru 2016 (ko so vozniki hitrost svoje vožnje lahko videli na zaslonih prikazovalnikov) v povprečju znižala za več kot 5 odstotkov. To je jasen pokazatelj, da imajo prikazovalniki hitrosti vpliv na voznike.

Med vsemi štirimi občinami so se hitrosti najbolj zmanjšale prav v Ajdovščini (za 9 odstotkov) in sicer na rekonstruirani cesti do Srednje šole Vena Pilona in novozgrajene Osnovne šole Danila Lokarja.

Pametni prikazovalniki hitrosti 'Vi vozite' MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Prikazovalniki hitrosti voznike pohvalijo za zgledno vožnjo, ali jim pokažejo, da njihovo ravnanje za volanom ni primerno. Sistem hkrati tudi shranjuje in obdeluje podatke na posebnem spletnem portalu.