Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 26.01.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 955/3 k.o. 2392 Ajdovščina, 40m2, v bližini objekta »Stari Mlin«. Ocenjena vrednost nepremičnine je 60 €/m2 neto. Kupec plača davek.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim kupcem, ki kupuje parcelo za namene postavitve transformatorske  postaje, sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-95/2016

Datum:   26. 1. 2017

Namera z grafičnim prikazom