Predavanja in delavnice v Učnem centru Brje

datum: 06.01.2017
kategorija: Novice

Ljudska univerza Ajdovščina bo v letu 2017 v Učnem centru na Brjah izvajala brezplačna predavanja ter praktične delavnice za nova poklicna znanja, izkušnje in zelena delovna mesta.

Letos se bodo s tečaji in usposabljanji v Učnem centru Brje osredotočili na nekaj osrednjih področji:

 

-     -     urejanje in vzdrževanje sadovnjaka, obrezovanje, nega sadnega drevja,

       -    predelava vipavskega sadja v različne izdelke,

 

-     -    osnove sistema HACCP in pravila glede označevanja živil,

-     -   trženje in promocija izdelkov iz sadja, komunikacija.

Predavanja in delavnice so namenjene tako začetnikom kot tistim, ki želijo svoja znanja, spretnosti, izkušnje nadgraditi za potrebe lastne predelave sadja in trženja izdelkov na domu. Lahko pa tudi pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK – certifikat, da bi se lahko poklicno ukvarjali s predelavo sadja in trženjem izdelkov.

Prvo predavanje bo 19. januarja (od 17.00 do 20.30) in sicer o ureditvi, vzdrževanju sadovnjaka in negi sadnega drevja, o značilnostih in pripravi tal za sajenje različnih sadnih vrst, o podlagah zanje in o ukrepih v prvem letu po sajenju.

Predaval bo Ivan Kodrič, univ. dipl. inž. agronomije, strokovnjak za sadjarstvo z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na KGZ Nova Gorica, ki že vrsto let prideluje več vrst sadja in svoja strokovna znanja rad deli na različnih delavnicah, izobraževanjih, strokovnih srečanjih. 

Informacije in prijave sprejemajo na Ljudski univerzi Ajdovščina

Program sofinancira Občina Ajdovščina.