Redarji medobčinske uprave že na terenu

datum: 09.11.2016
kategorija: Novice

Začnimo z opozorilom – pazite na pravilno parkiranje! Od včeraj naprej namreč mirujoči promet na območju občine Ajdovščine ureja Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrska, Miren – Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina. To pa pomeni več redarjev, ki za sedaj le opozarjajo (razen, če ste zasedli mesto za invalida), v kratkem pa bodo pričeli kršiteljem izdajati globe.

 Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina je bila ustanovljena 8. oktobra, z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave. Delovati pa je začela s 1. novembrom. Sedež skupne uprave je v Šempetru pri Gorici, poleg vodje, ki je hkrati inšpektor svetnik, so še inšpektor za ceste, komunalne in druge zadeve iz pristojnosti občinskih odlokov ter trije občinski redarji in svetovalka.  

Dosedanji ajdovski občinski redar bo prezaposlen na skupno upravo. Za še enega dodatnega redarja pa je trenutno objavljeno prosto delovno mesto (klik na objavo na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje). 

Redarji medobčinske uprave od včeraj že kontrolirajo mirujoči promet na območju naše občine. Bodite pozorni, parkirajte na za to dovoljenih mestih, ne puščajte svojega vozila na modrih parkiriščih dlje, kot je dovoljeno, ne parkirajte tam, kjer je to prepovedano. Redarji za sedaj le opozarjajo, razen če ste zaparkirali mesto invalidu – v tem primeru vas bo takoj doletela kazen.