Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Vipavski Križ

datum: 08.11.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 1070/221k.o. 2391 Vipavski Križ, 155 m2.

Ocenjena vrednost nepremičnine je 60 €/m2 neto +DDV.

Pogodba bo z zainteresiranim kupcem sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V tem roku lahko osebe, ki so zainteresirane za nakup, podajo svojo  prijavo.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-45/2016

Datum:   8. 11. 2016

Namera