Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 05.09.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 820/11 k.o. 2392 Ajdovščina,  21 m2.

Ocenjena vrednost nepremičnine je 103 €/m2 neto +DDV.

Pogodba bo z zainteresiranim kupcem sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V tem roku lahko osebe, ki so zainteresirane za nakup, podajo svojo  prijavo.

                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                               Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-40/2012

Datum:   5. 9. 2016

Namera