Odprtje kotlovnice na lesno biomaso v Lokavcu

datum: 23.08.2016
kategorija: Novice

V četrtek, 25. avgusta ob 17.00, bo v dvorani Edmunda Čibeja krajša slovesnost ob odprtju kotlovnice na lesno biomaso, ki je bila postavljena v okviru mednarodnega projekta Holistic.

Občina Ajdovščina je partnerica v strateškem projektu Holistic, ki je sofinanciran iz Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007 - 2014. V projektu je 20 partnerjev iz osmih držav jadranske regije združilo moči in celostno pristopilo k reševanju problematike požarov v naravi. Glavni namen projekta Holistic je zmanjšati število in omiliti posledice požarov v naravi, zaščititi prebivalce, njihovo premoženje in okolje ter izboljšati ozaveščenost o požarni varnosti na območju jadranske regije.

V okviru projekta Holistic je Občina Ajdovščina v Dvorani Edmunda Čibeja namestila novo kotlovnico na lesno biomaso, ki ogreva tako dvorano kot stavbo podružnične šole v bližini. Poleg znatnega znižanja stroškov ogrevanja ima postavitev kotlovnice namen spodbujati lokalno pridelavo lesne biomase. Prav čiščenje podrasti za predelavo v biomaso zmanjšuje tveganje za izbruh in širjenje požara v naravi.

kotel2Ob odprtju bo o možnostih izkoriščanja lesne biomase na našem območju govorila Darja Kocjan iz Gozdarskega inštituta Slovenije, Boštjan Mljač iz Golee bo predstavil možnosti sofinanciranja prehoda na nove vire ogrevanja, kotlovnico pa bo ob ogledu predstavil predstavnik Biomase d.o.o., ki je vgradila opremo. Svoje bosta pristavila še predstavnika uporabnikov nove kotlovnice - predsednik Krajevne skupnosti Lokavec Angel Vidmar in Irena Kodele Krašna, ravnateljica Osnovne šole Danila Lokarja, kamor spada lokavška podružnica.

Glede na visoke prihranke pri ogrevanju dvorane Edmunda Čibeja v prvi sezoni (več kot 60 %) so namreč na kotlovnico povezali še podružnično šolo, ki je za ogrevanje doslej porabila 6.000 litrov kurilnega olja letno, dvakrat več kot dvorana. Ocenjujejo, da bo kurjenje z biomaso cenejše najmanj za 6.000 evrov letno.

Kotlovnica ima nazivno moč 199 kW, silos pa sprejme več kot 80 kubičnih metrov sekancev. Oprema, ki je bila financirana iz projekta Holistic, je stala 78.823 evrov, občina Ajdovščina pa je ‘pokrila’ gradbena dela. Kotlovnico so posrečeno umestili v usek med parkiriščem in dvorano.

Holistic holistic logo adriatic ipa

EU zastava in pripis_slo holistic    SVRK logo_SL.JPG holistic