Javno naznanilo o presoji vplivov kohezijskih projektov na okolje

datum: 17.08.2016
kategorija: Druge javne objave

Medresorska delovna skupina za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike, objavlja javno naznanilo, s poročili o vplivih petih kohezijskih projektov na okolje. Vpogled v poročila je mogoč na sedežu Občine Ajdovščina, v času uradnih ur, ali na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Javno naznanilo o presoji vplivov na okolje v slovenskem jeziku

Javno naznanilo o presoji vplivov na okolje v italijanskem jeziku 

Operativno program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov