Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šmarje

datum: 03.08.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šmarje.

Številka: 478-54/2015

Datum: 3. 8. 2016

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šmarje.

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 1389/4 k.o. 2396 Šmarje, 24 m2.

Ocenjena vrednost nepremičnine, ki se prodaja, je 30 €/m2 neto. Kupec bo dolžan poravnati tudi davke in stroške.

Pogodba bo z zainteresiranim kupcem sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V tem roku lahko osebe, ki so zainteresirane za nakup, podajo svojo  prijavo.

 

Župan

Tadej Beočanin l.r.