Ajdovščina se najbolje prilagaja podnebnim spremembam

datum: 26.07.2016
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je po oceni Umanoterinih strokovnjakov trenutno vodilna občina v Sloveniji na področju ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe. Povečanje konkurenčnosti in ohranjanje delovnih mest v kmetijskem sektorju, izboljšana varnost in zaščita premoženja prebivalstva, zmanjšanje škode zaradi požarov v naravi, pa tudi domač razvoj tehnologij, ki lahko podprejo prilagajanje na spremembe so glavne odlike, ki so Ajdovščini prinesle laskavi naziv.

 Umanoterin projekt Slovenija znižuje CO2 želi s predstavljanjem dobrih praks promovirati znanje ter predvsem spodbujati k spremembam. Ajdovščina je zanimiva zaradi raznolikih vremenskih ekstremov – od poplav, plazov, burje, suše, pa do žleda in požarov v naravi. Vse več intervencij je terjalo odziv – občina že vrsto let izvaja različne projekte, ki bi zmanjšali število intervencij (projekti Holistic, Risk, WindRisk …) ter posledično škode po takih nesrečah. Lani pa se je začel odvijati tudi projekt »občinske njive«, ki je sprožil veliko zanimanja v medijih in nasploh med ljudmi. Občina je želela preizkusiti gojenje tropskih in subtropskih kulturnih rastlin, ki bi lahko ob vedno toplejšem podnebju nadomestile ali dopolnile tradicionalne kulture v Vipavski dolini. Namen projekta je ohranjanje kmetijstva in delovnih mest v tem sektorju. Nadvse uspešen lanski poskus se letos nadaljuje z njivo na novi lokaciji, trajni nasad ob čistilni napravi pa že daje odlične rezultate.