Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Ajdovščina

datum: 23.05.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Ajdovščina, za potrebe meteorne kanalizacije.

Številka: 35024-6/2016-2

Datum: 23.5.2016 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 801/6 k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica poseganja priključka meteorne kanalizacije v dolžini 0.10 m in širini od 0,50  ter v skupni površini 0,05 m2;

na parceli št. 801/12 k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica poseganja priključka meteorne kanalizacije v dolžini 11,65 m in širini od 0,50  ter v skupni površini 5,83 m2;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje priključka plinovoda v dolžini 6,10 m in širini 1,00 m ter v skupni površini 6,10 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 801/8 in 1140/3, obe k.o. 2392 Ajdovščina.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera