Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega OPN

datum: 19.05.2016
kategorija: Novice

Župan Občine Ajdovščina je sprejel Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta, ki je potekala od 22. junija do 2. novembra 2015.

 V juliju in oktobru 2015 sta potekali tudi javni obravnavi. Občina je v času javne razgrnitve prejela 43 pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov sta pripravila izdelovalca dokumenta - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Katedra za prostorsko planiranje in podjetje Urbi d.o.o..

 

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov

Stališča do pripomb in predlogov