Letošnji dobitniki občinskih priznanj

datum: 22.04.2016
kategorija: Novice

Turistična domačija Sinji vrh

Na včerajšnji redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina so svetniki sprejeli sklep o letošnjih prejemnikih občinskih priznanj. Na slavnostni seji ob 5. maju, prazniku občine Ajdovščina, bodo podeljena Petomajsko, tri Občinska in šest Spominskih priznanj Občine Ajdovščina.

 Sklep je po pregledu predlogov, prispelih na javni razpis, pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina prejme Družina Vidmar, Turistična kmetija Sinji vrh, ki že 25 let skrbi za kulturni utrip in turistično ponudbo na Gori.

Občinsko priznanje prejme Društvo za odkrivanje in varovanje naravnih in kulturnih vrednot Matija Vertovec, ki v letošnjem letu obeležuje 10. obletnico.

Občinsko priznanje prejme Simona Semenič, dramatičarka, izjemna umetnica, prepoznavna v Sloveniji in tujini, ki je enega svojih najboljših del posvetila domači Ajdovščini – predstava 1981 bo v letošnji sezoni uprizorjena v SNG Maribor.

Občinsko priznanje prejme Ivo Marc, ki je bil aktiven poveljnik v vojni za Slovenijo leta 1991 ter že štiri mandate vodi Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina – Vipava.

Spominsko priznanje pa prejmejo:

Policijska postaja Ajdovščina, za dobro organizirano delo in odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo;

Ivan Albreht, duhovnik na območju občine Ajdovščina vse od leta 1976, avtor knjige Mozaik krščanstva ob mrli reki, ki je izšla letos;

Peter Batič, obrtnik, eden prvih novodobnih mojstrov slikopleskarjev pri nas, pobudnik mnogih dobrodelnih akcij slikopleskarjev in že tri mandate zapored predsednik sekcije slikopleskarjev na območni obrtno-podjetniški zbornici;

Marko Nagode, podjetnik in podpornik športa v domačem okolju, ki je s finančno pomočjo dal zagona nogometnemu društvu ŠKOU;

Krvodajalca Jožef Bučinel in Damjan Fabčič, ki sta kri darovala že stokrat.  

Priznanja bosta nagrajencem izročila župan Tadej Beočanin in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jordan Polanc, na Slavnostni seji ob 5. maju, prazniku občine Ajdovščina, v četrtek, 5. maja 2016, ob 18. uri, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Vabljeni!