Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Vipavski Križ

datum: 18.04.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo, pri čemer odsvoji parc. št. 2771/6 (62 m2) in pridobi parc. št. 1795/32 (124 m2), obe k.o. 2391 Vipavski Križ.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-123/2015-9

Datum:   18. 4. 2016

Namera - neposredna menjalna pogodba v k.o. Vipavski Križ