Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šturje

datum: 06.04.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v k.o. Šturje, za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture.

Številka: 35024-10/2016-3

Datum: 6.4.2016 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 2124/1 k.o. 2380 Šturje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 0,54 m in širini 0,50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 3,49 m in širini 0,50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telekomunikacijskega zemeljskega voda v dolžini 4,37 m in širini 0.50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije v dolžini 3,53 m in širini 0.50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega zračnega voda v dolžini 4,85 m in širini 1,00 m;

-       služnostna pravica za poseganje napušča v zračni prostor v dolžini 16,41 m in širini 0,70 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 2134/1 in 2134/2, obe k.o. 2380 Šturje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - služnostna pravica Šturje