Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Ajdovščina

datum: 31.03.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku prostore št. 2, 4 in 11, v prvem nadstropju stavbe št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za namene izobraževanja starejših in  medgeneracijskega sodelovanja.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa  dobo 31.12.2016. Odpovedni rok je  2 meseca, brez navajanja razlogov

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                               Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-5/2016-4

Datum:    31.3.2016

Namera - prostor v Srečko Kosovel