Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Col

datum: 31.03.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Col.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 997/16  k.o. 2373 Col, 22m2.

Ocenjena vrednost nepremičnine, ki se prodaja (zemljišča) je 30€/m2 neto. Kupec bo dolžan poravnati tudi davke in stroške.

Pogodba bo z zainteresiranim kupcem sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V tem roku lahko osebe, ki so zainteresirane za nakup, podajo svojo  prijavo.

                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                               Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 7113-15/2013

Datum:   30.3.2016

Namera - k.o. Col